22 80 55 00 alle dager fra 0830-1230 (ikke fredager)

Betaling

Miljøgebyr – ett tiltak for å redusere papirforbruk

Melin er stolt over å være sertifisert som Miljøfyrtårn og arbeider aktivt med tiltak som gjør driften mer miljøvennlig. Vi arbeider for å redusere bruken av papir og innfører i den forbindelse et miljøgebyr på kr 10 ved utsendelse av faktura per post med virkning fra 01.02.20. Fokus på miljø er viktig i samfunnet og i de siste årene har elektronisk mottakerformat vært en økende trend. Melin Medical lanserte elektronisk fakturavarsel allerede i 2015, og nå oppfordrer vi i enda større grad pasienten til å velge en mer miljøvennlig løsning. 

Hvordan kan pasienten motta elektronisk faktura?

Pasienten kan unngå gebyret ved å følge instruksene på melincollectors.no/miljogebyr, eller velge elektronisk mottakerformat i Pasientsky. Elektronisk fakturavarsel sendes kun på første faktura og inneholder all nødvendig betalingsinformasjon. Dersom pasienten ønsker å se faktura i sin helhet, kan vedkommende logge seg inn på pasientsky.no eller laste ned Pasientsky-appen.

Vi vil fremdeles tilby faktura på papir for de pasientene som ønsker dette, men denne vil da være belastet med et miljøgebyr.