22 80 55 00 alle dager fra 0830-1230 (ikke fredager)

Søvnregistrering

Vi utfører nå søvnregistrering med full refusjonsrett, dvs at pasienten bare betaler en egenandel for registreringen (345 koner).

Dette er et tilbud vi er stolte av.  Det er lang ventetid på denne tjenesten på offentlige sykehus (opptil 1 års ventetid). Vår ventetid er ca 4 uker.

Apparatet brukes til å avdekke søvnapnesyndrom (pustestopper om natten).  Det avdekker også snorking, volumet på dette, og flere andre tilstander.