22 80 55 00 alle dager fra 0830-1230 (ikke fredager)

Dr. Spesialist ØNH Ketil F. Olsholt

Dr. Ketil F. Olsholt er utdannet ved Oslo Universitetssykehus, med medisinsk embetseksamen i 1996, og har jobbet store deler av spesialiseringen samme sted. Han ble ferdig ØNH-spesialist i 2002. Han har også vært ett år i Florida, USA, og forsket på vertigo (svimmelhet), og skrevet flere artikler om emnet.

Dr. Olsholt er tilstede ved klinikken alle ukedager.