22 80 55 00 alle dager fra 0830-1230 (ikke fredager)

Audiometri

Vi har tre profesjonelle audiografer som utfører hørseltester, tilpasning av høreapparater, justeringer, tinnitusmaskeringer og alt annet innen hjelpemidler fra hjelpemiddelsentralen. Vi har også et godt samarbeid med audiopedagoger i området.

Vi har et godt utvalg av høreapparater fra ulike leverandører.

Audiografene gjør følgende prosedyrer:

  • tilpasning av høreapparater
  • hørselsutredning med ben og lydledning
  • tinnitusmaskering / tinnitusutredninger
  • avstøp til propper (støyreduksjonspropper, badepropper etc)
  • taleaudiometri/toneaudiometri (vanlige hørseltester med testing av mellomøret og det indre øret)
  • god kompetanse på tinnitus (øresus) og hjelpemidler ang dette
  • søknader til NAV/Helfo, og generell service på alle typer høreapparater/generelle hjelpemidler (rens, skifte deler, vedlikehold, justeringer etc.)
  • diverse løsninger for støydemping (propper, apparater, maskeringen etc.)

Det er for tiden ca ett års ventetid på time hos audiograf..