22 80 55 00 alle dager fra 0830-1230 (ikke fredag)

Velkommen!

Vi yter profesjonell hjelp i øre, nese og halsfaget.


Nyhenviste pasienter må påregne ca 8 - 10 ukers ventetid.

Nytt nr er 22 80 55 00

 

Venetiden på audiograf er nå ca 3 måneder for nye pasienter.

 

Ketko Øre Nese Hals

BEHANDLINGER VI TILBYR

Allergivaksinering

Vaksineringen foregår ved injeksjon av små mengder allergener i overarmen. Kroppen vil gradvis (ca 5 år), godta dette, og de allergiske reaksjonen avtar, og blir forhåpentligvis helt borte.

Les mer

Audiometri

Vi har to audiografer som utfører hørseltester, med god erfaring når det gjelder tilpasning av høreapparat, justeringer, tinnitus-maskeringen og generelle råd.

Les mer

Søvnregistrering

Dette er et tilbud vi er stolte av å presentere for alle våre pasienter. Det er ca 1 års ventetid på denne tjenesten på offentlige sykehus.

Les mer

Svimmelhetsutredning

Mange pasienter sliter med ulike former for svimmelhet. ØNH-avdelingens oppgave er å diagnostisere og behandle pasienter der årsaken sitter i balanse-organet i det indre øret. 

Les mer

Generell ØNH -undersøkelse

Vi utfører generelle ØNH-undersøkelser. 

Les mer

LEGENE

DR. SPESIALIST ØNH
KNUT-ESPEN TITTERUD

Dr. Titterud ble utdannet lege i 2001, og har spesialisert seg i ØNH på Sykehuset Buskerud, Ullevål Universitetssykehus, og flere år på Rikshospitalet på onkologisk (kreft) avdeling.

Les mer

 

 

 

DR. SPESIALIST ØNH
KETIL F. OLSHOLT

Dr. Ketil F. Olsholt er utdannet ved Oslo Universitetssykehus, med medisinsk embetseksamen i 1996, og har jobbet store deler av spesialiseringen samme sted. Han ble ferdig ØNH-spesialist i 2002. Han har også vært ett år i Florida, USA, og forsket på vertigo (svimmelhet), og skrevet flere artikler om emnet.

Les mer